به نظر شما وبلاک روستا چطوره؟
(57.80%) 163
عالی
(21.98%) 62
خوب
(18.79%) 53
متوسط
(0%) 0
ضعیف
(1.418%) 4
خیلی ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 282